Dijeta i mršavljenje

Uštedite i mršavite - Odabrano na internetu


Akupunktura i mršavljenje

Akupunktura i mršavljenje
SJUE BAO

To je najsuvremeniji aparat u svijetu, visoke tehnologije «zelene» medicine za bezbolnu akupunkturu.

Literatura sa slikama i pregledom akupunkturnih točaka i zdravstvenih problema koji se mogu tretirati.
Jednostavna primjena.

PREKOMJERNA TEŽINA

Zhongwan / Srednja šupljina (Ren 12)
4palca točno iznad pupka. (Fig 1)
Quchi / Zakrivljeni ribnjak (LI 11)
Na vanjskom kraju lakatnog nabora kada je lakat napet pod
kutom od 90 stupnjeva. (Fig 2)
Tianshu / Nebesko pazuho (St 25)
Oko dva palca na jednu ili drugu stranu pupka. (Fig 1)
Fenglong / U izobilju (St 40)
2 palaca ispod i 1 prst bočno, (prema vani) ka Nozi od
tri milje (St 36 ) (Fig 3)
Yinlingquan / Nagomilani proljetni yin (Sp 9)
Na razini donje granice tibijalne izbočine, na spuštanju
ispod donje granice medijalnog kondila. (Fig 4)
Zusanli / Noga od tri milje
Širina jednog prsta prema donjem dijelu tibijalne izbočine.
Ili 3 palca ispod čašice koljena, točno na vanjskom rubu
tibijalne kosti.(Fig 3)
Sanyinyiao / Susret 3 yina (Sp 6)
3 palca iznad gležnja na unutarnjoj strani noge, iza ruba
tibijalne kosti.(Fig 4)
Qihai / More Čija (Ren 6)
Sprijeda, na središnjoj liniji, 1,5 palac ispod pupka.(Fig 1)

1 Sistem magnetskog fokusiranja sastoji se od magnetske glave i sistema unutrašnjeg fokusiranja. Sistem magnetskog fokusiranja realizira se u procesu montaže i ispitivanja. To je znanstvenno-tehnički proces, koji odgovara visokim zahtjevima točnosti i pouzdanosti, čije ispravno ostvarenje garantira da se posebni magnetski snop visoke energije ne mijenja u toku 10 godina. Magnetska glavica izrađena iz mekog magnetskog materijala niske frikvencije, što omogućuje duljinu magnetskog snopa od 5 od 10 mm.
Koristeći "Sjue –bao" treba vršiti pritisak na određenu biološki aktivnu točku maksimalnom snagom, podnošljivom za pacijenta, istovremeno vršeći kružne pokrete sa vrškom magnetske glavice. Kružni pokreti aktiviraju tako zvani " neaktivni magnetizam" što omogućuje postizanje maksimalnog učinka. Magnetsku glavicu treba zaštititi od udaraca i djelovanja visoke temperature. Čuvajte "Sjue –bao" podalje od pokretnih telefona, televizora, magnetskih kartica i tome slično. Zapamtite, uređaj "Sjue –bao" ne smije se rastavljati.
2. Elektroimpulsna stimulacuja

Držite magnetsku glavicu na 1mm od površine tijela ( praktički dodirujući kožu) iznad biološki aktivne točke. Uređaj djeluje na točku i širi učinak ozdravljenja po kanalima "Czinlo ". Utikač mora biti uključen u utičnicu na kučištu uređaja, dok drugi kraj (štapić) mora kontaktirati s tijelom pacijenta na bilo-kojem drugom mjestu. Tako ćete postići maksimalni učinak djelovanja elektroimpulsne stimulacije na organizam.
Detaljne materijale sa slikom na kojoj se jasno vidi položaj točki možete dobiti od nas.

Detaljnije na stranici: